Press "Enter" to skip to content

Zawał serca – skutki. Co Ci grozi po zawale?

Zawał serca jest bardzo groźnym zjawiskiem, a lista poważnych konsekwencji zdrowotnych jest długa. Jeśli więc tylko podejrzewasz, że zawał mógł wystąpić u Ciebie lub u Twoich bliskich, należy jak najszybciej skontaktować się lekarzem. W przypadku rozległego zawału serca, kluczowa jest pierwsza godzina. To od reakcji lekarzy w ciągu pierwszych 60 minut zależy, czy chorego da się uratować.

Kolejny ważny przedział czasowy to 48 godzin. Jeśli chodzi o zawał serca, skutki śmiertelne niestety grożą choremu przez kolejne dwa dni. To okres dużego ryzyka. W tym czasie nadal może wystąpić nagły zgon sercowy, dlatego współpraca pacjenta z lekarzami jest bardzo ważna.

Wczesne powikłania zawału serca

Skutki zawału serca to groźne powikłania wczesne oraz te, które mogą pojawić się później. Bezpośrednio po zawale wielu chorych zmaga się z zaburzeniami rytmu pracy mięśnia sercowego. Pojawia się migotanie komór lub migotanie przedsionków. Osiem na dziesięć zgonów po zawale jest wywołanych właśnie tym zjawiskiem.

Serce nie jest w stanie pracować w swoim normalnym rytmie, ponieważ ulega częściowemu fizycznemu uszkodzeniu. W wyniku zawału komórki mięśnia sercowego szybko obumierają, co wpływa na prace całego mięśnia. Z powodu zniszczeń może dojść do silnego „rozregulowania” i pojawia się migotanie.

Dużym problemem jest również uszkodzenie układu bodźcoprzewodzącego. W wyniku tego zjawiska może dojść do zwolnienia akcji serca lub migotania przedsionków.

Rozległa martwica komórek serca może doprowadzić też do powstania innych groźnych skutków zawału serca, takich jak tamponada serca, oderwanie mięśnia brodawkowatego czy pęknięcie przegrody międzykomorowej.

Do najgroźniejszych powikłań należy także niewydolność serca, mogąca powodować dalsze niebezpieczne konsekwencje, takie jak wstrząs kardiogenny czy obrzęk płuc. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym istnieje też duże ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Jest ono większe, jeżeli pacjent wcześniej przeżył już udar.

Migotanie komór występuje u 8% pacjentów, a niemal 50% zmaga się z zaburzeniami nadkomorowymi. Około 30% osób cierpi z powodu zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Najczęstszym zjawiskiem są natomiast skurcze przedwczesne, dotyczące ponad 90% pacjentów po zawale.

Późne skutki zawału serca

Niestety przeżycie pierwszych 48 godzin po zawale nie gwarantuje jeszcze, że chory może być spokojny o swoje zdrowie i życie. Zawał serca ma również późne powikłania, które mogą doprowadzić do niewydolności serca. Mogą pojawić się zaburzenia rytmu oraz powikłania zatorowo-zakrzepowe. Wśród innych możliwych skutków zawału wymienić należy przewlekłą niewydolność krążenia oraz zapalenie osierdzia. Możliwe jest także wystąpienie kolejnego zawału.

Uszkodzone serce regeneruje się po zawale przez 1-2 miesiące. W tym czasie w uszkodzonym miejscu tworzy się blizna. Czasem dochodzi także do powstania tętniaka, który jest jedną z głównym przyczyn późnych skutków zawału serca.

[Głosów:1    Średnia:2/5]

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *